Flag of Ukraine

Pomoc Ukrainie / Допоможіть Україні

Informujemy, że do naszego przedszkola przyjmowane są dzieci z Ukrainy, mogą one uczęszczać do placówki do sierpnia 2022 r.
Tutaj znajdziesz wszystkie ważne informacje związane z pomocą dla Ukrainy.

Нагадуємо, що в наш садок приймаються діти з України, відвідувати заклад вони можуть до серпня 2022 року.
Тут ви знайдете всю важливу інформацію щодо допомоги Україні.

https://mikolow.eu/pomocdlaukrainy/

https://pomagamukrainie.gov.pl/

Facebook Likebox Slider