ROZPORZ─äDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy p
rogramowej kszta┼écenia og├│lnego dla szko┼éy podstawowej,Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e, f i h ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ÔÇô Prawo o┼Ťwiatowe (Dz.U. z 2017 r.poz. 59) zarz─ůdza si─Ö, co nast─Öpuje

:
┬ž 1. Okre┼Ťla si─Ö podstaw─Ö programow─ů:
1) wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddzia┼é├│w przedszkolnych w szko┼éach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, stanowi─ůc─ů za┼é─ůcznik nr 1 do rozporz─ůdzenia;
2) kszta┼écenia og├│lnego dla publicznych szk├│┼é, o kt├│rych mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i pkt 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego,
zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego
zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego,
zwanych dalej ÔÇ×przedszkolamiÔÇŁ, oraz efekty realizacji zada┼ä w postaci cel├│w osi─ůganych
przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego
.
Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie ca┼éo┼Ťciowego rozwoju dziecka. Wsparcie
to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania ÔÇô uczenia si─Ö, co
umo┼╝liwia dziecku odkrywanie w┼éasnych mo┼╝liwo┼Ťci, sensu dzia┼éania oraz gromadzenie
do┼Ťwiadcze┼ä na drodze prowadz─ůcej do prawdy, dobra i pi─Ökna
W efekcie takiego
wsparcia dziecko osi─ůga dojrza┼éo┼Ť─ç do podj─Öcia nauki na pierwszym etapie edukacji
.Zadania przedszkola
1. Wspieranie wielokierunkowej aktywno┼Ťci dziecka poprzez organizacj─Ö warunk├│w
sprzyjaj─ůcych nabywaniu do┼Ťwiadcze┼ä w fizycznym, emocjonalnym, spo┼éecznym
i poznawczym obszarze jego rozwoju.
2. Tworzenie warunk├│w umo┼╝liwiaj─ůcych dzieciom swobodny rozw├│j, zabaw─Ö i odpoczynek
w poczuciu bezpieczeństwa.
3. Wspieranie aktywno┼Ťci dziecka podnosz─ůcej poziom integracji sensorycznej i umiej─Ötno┼Ťci
korzystania z rozwijaj─ůcych si─Ö proces├│w poznawczych.
4. Zapewnienie prawid┼éowej organizacji warunk├│w sprzyjaj─ůcych nabywaniu przez
dzieci do┼Ťwiadcze┼ä, kt├│re umo┼╝liwi─ů im ci─ůg┼éo┼Ť─ç proces├│w adaptacji oraz pomoc
dzieciom rozwijaj─ůcym si─Ö w spos├│b nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
5. Wspieranie samodzielnej dzieci─Öcej eksploracji ┼Ťwiata, dob├│r tre┼Ťci adekwatnych
do poziomu rozwoju dziecka, jego mo┼╝liwo┼Ťci percepcyjnych, wyobra┼╝e┼ä i rozumowania,
z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
6. Wzmacnianie poczucia warto┼Ťci, indywidualno┼Ť─ç, oryginalno┼Ť─ç dziecka oraz potrzeby
tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
7. Tworzenie sytuacji sprzyjaj─ůcych rozwojowi nawyk├│w i zachowa┼ä prowadz─ůcych do
samodzielno┼Ťci, dbania o zdrowie, sprawno┼Ť─ç ruchow─ů i bezpiecze┼ästwo, w tym
bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji,
pojawiaj─ůcych si─Ö w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzgl─Ödniaj─ůcych tre-
┼Ťci adekwatne do intelektualnych mo┼╝liwo┼Ťci i oczekiwa┼ä rozwojowych dzieci.
9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych buduj─ůcych wra┼╝liwo┼Ť─ç dziecka, w tym wra┼╝liwo┼Ť─ç
estetyczn─ů, w odniesieniu do wielu sfer aktywno┼Ťci cz┼éowieka: mowy, zachowania,
ruchu, ┼Ťrodowiska, ubioru, muzyki, ta┼äca, ┼Ťpiewu, teatru, plastyki.
10. Tworzenie warunk├│w pozwalaj─ůcych na bezpieczn─ů, samodzieln─ů eksploracj─Ö otaczaj─ůcej
dziecko przyrody, stymuluj─ůcych rozw├│j wra┼╝liwo┼Ťci i umo┼╝liwiaj─ůcych 
poznanie warto┼Ťci oraz norm odnosz─ůcych si─Ö do ┼Ťrodowiska przyrodniczego, adekwatnych
do etapu rozwoju dziecka.
11. Tworzenie warunk├│w umo┼╝liwiaj─ůcych bezpieczn─ů, samodzieln─ů eksploracj─Ö element├│w
techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania
intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
12. Wsp├│┼édzia┼éanie z rodzicami, r├│┼╝nymi ┼Ťrodowiskami, organizacjami i instytucjami,
uznanymi przez rodzic├│w za ┼║r├│d┼éo istotnych warto┼Ťci, na rzecz tworzenia warunk├│w
umo┼╝liwiaj─ůcych rozw├│j to┼╝samo┼Ťci dziecka.
13. Kreowanie, wsp├│lne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadz─ůcych do poznania
przez dziecko warto┼Ťci i norm spo┼éecznych, kt├│rych ┼║r├│d┼éem jest rodzina,
grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań
wynikaj─ůcych z warto┼Ťci mo┼╝liwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
14. Systematyczne uzupe┼énianie, za zgod─ů rodzic├│w, realizowanych tre┼Ťci wychowawczych
o nowe zagadnienia, wynikaj─ůce z pojawienia si─Ö w otoczeniu dziecka zmian
i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizm├│w uczenia si─Ö dziecka, prowadz─ůce
do osi─ůgni─Öcia przez nie poziomu umo┼╝liwiaj─ůcego podj─Öcie nauki w szkole.
16. Organizowanie zaj─Ö─ç ÔÇô zgodnie z potrzebami ÔÇô umo┼╝liwiaj─ůcych dziecku poznawanie
kultury i j─Özyka mniejszo┼Ťci narodowej lub etnicznej lub j─Özyka regionalnego
ÔÇô kaszubskiego.
17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjaj─ůcych budowaniu zainteresowania dziecka
j─Özykiem obcym nowo┼╝ytnym, ch─Öci poznawania innych kultur.
Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:
1) dzieci posiadaj─ůcych orzeczenie o potrzebie kszta┼écenia specjalnego wydane
ze wzgl─Ödu na niepe┼énosprawno┼Ť─ç intelektualn─ů w stopniu umiarkowanym
lub znacznym oraz dzieci posiadaj─ůcych orzeczenie o potrzebie kszta┼écenia
specjalnego wydane ze wzgl─Ödu na niepe┼énosprawno┼Ťci sprz─Ö┼╝one, je┼╝eli
jedn─ů z niepe┼énosprawno┼Ťci jest niepe┼énosprawno┼Ť─ç intelektualna w stopniu
umiarkowanym lub znacznym;
2) dzieci posiadaj─ůcych orzeczenie o potrzebie kszta┼écenia specjalnego wydane
ze wzgl─Ödu na inne ni┼╝ wymienione w pkt 1 rodzaje niepe┼énosprawno┼Ťci,
o kt├│rych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ÔÇô Prawo o┼Ťwiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
oraz je┼╝eli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika
brak mo┼╝liwo┼Ťci realizacji przygotowania do pos┼éugiwania si─Ö j─Özykiem obcym
nowo┼╝ytnym ze wzgl─Ödu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne
oraz mo┼╝liwo┼Ťci psychofizyczne dziecka.

Osi─ůgni─Öcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podj─Öcia nauki w szkole:
1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynno-
┼Ťci higieniczne;
2) wykonuje czynno┼Ťci samoobs┼éugowe: ubieranie si─Ö i rozbieranie, w tym czynno┼Ťci
precyzyjne, np. zapinanie guzik├│w, wi─ůzanie sznurowade┼é;
3) spo┼╝ywa posi┼éki z u┼╝yciem sztu─çc├│w, nakrywa do sto┼éu i sprz─ůta po posi┼éku;
4) komunikuje potrzeb─Ö ruchu, odpoczynku itp.;
5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, na┼Ťladowczych,
z przyborami lub bez nich; wykonuje r├│┼╝ne formy ruchu: bie┼╝ne,
skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystuj─ůc zabawki,
materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;
7) wykonuje czynno┼Ťci, takie jak: sprz─ůtanie, pakowanie, trzymanie przedmiot├│w
jedn─ů r─Ök─ů i obur─ůcz, ma┼éych przedmiot├│w z wykorzystaniem odpowiednio
ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania,
kre┼Ťlenia i pierwszych pr├│b pisania;
8) wykonuje podstawowe ─çwiczenia kszta┼étuj─ůce nawyk utrzymania prawid┼éowej
postawy ciała;
9) wykazuje sprawno┼Ť─ç cia┼éa i koordynacj─Ö w stopniu pozwalaj─ůcym na rozpocz─Öcie
systematycznej nauki czynno┼Ťci z┼éo┼╝onych, takich jak czytanie i pisanie.
II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podj─Öcia nauki
w szkole
:
1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, pr├│buje radzi─ç sobie z ich prze┼╝ywaniem;
2) szanuje emocje swoje i innych os├│b;
3) prze┼╝ywa emocje w spos├│b umo┼╝liwiaj─ůcy mu adaptacj─Ö w nowym otoczeniu,
np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a tak┼╝e w nowej grupie
dzieci i osób dorosłych;
4) przedstawia swoje emocje i uczucia, u┼╝ywaj─ůc charakterystycznych dla dziecka
form wyrazu;
5) rozstaje si─Ö z rodzicami bez l─Öku, ma ┼Ťwiadomo┼Ť─ç, ┼╝e rozstanie takie bywa
dłuższe lub krótsze;
6) rozr├│┼╝nia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma ┼Ťwiadomo┼Ť─ç, ┼╝e odczuwaj─ů
i prze┼╝ywaj─ů je wszyscy ludzie;
7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdra┼╝a swoje
w┼éasne strategie, wspierane przez osoby doros┼ée lub r├│wie┼Ťnik├│w;
8) zauwa┼╝a, ┼╝e nie wszystkie prze┼╝ywane emocje i uczucia mog─ů by─ç podstaw─ů
do podejmowania natychmiastowego dzia┼éania, panuje nad nieprzyjemn─ů
emocj─ů, np. podczas czekania na w┼éasn─ů kolej w zabawie lub innej sytuacji;
9) wczuwa si─Ö w emocje i uczucia os├│b z najbli┼╝szego otoczenia;
10) dostrzega, ┼╝e zwierz─Öta posiadaj─ů zdolno┼Ť─ç odczuwania, przejawia w stosunku
do nich ┼╝yczliwo┼Ť─ç i trosk─Ö;
11) dostrzega emocjonaln─ů warto┼Ť─ç otoczenia przyrodniczego jako ┼║r├│d┼éa satysfakcji
estetycznej.
III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
1) przejawia poczucie w┼éasnej warto┼Ťci jako osoby, wyra┼╝a szacunek wobec innych
os├│b i przestrzegaj─ůc tych warto┼Ťci, nawi─ůzuje relacje r├│wie┼Ťnicze;
2) odczuwa i wyja┼Ťnia swoj─ů przynale┼╝no┼Ť─ç do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej,
grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej,
grupy sportowej;
3) posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;
4) u┼╝ywa zwrot├│w grzeczno┼Ťciowych podczas powitania, po┼╝egnania, sytuacji
wymagaj─ůcej przeproszenia i przyj─Öcia konsekwencji swojego zachowania;
5) ocenia swoje zachowanie w kontek┼Ťcie podj─Ötych czynno┼Ťci i zada┼ä oraz
przyj─Ötych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy
w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas
odpoczynku;
6) nazywa i rozpoznaje warto┼Ťci zwi─ůzane z umiej─Ötno┼Ťciami i zachowaniami
spo┼éecznymi, np. szacunek do dzieci i doros┼éych, szacunek do ojczyzny, ┼╝yczliwo┼Ť─ç
okazywana dzieciom i doros┼éym ÔÇô obowi─ůzkowo┼Ť─ç, przyja┼║┼ä, rado┼Ť─ç;
7) respektuje prawa i obowi─ůzki swoje oraz innych os├│b, zwracaj─ůc uwag─Ö na ich
indywidualne potrzeby;
8) obdarza uwag─ů inne dzieci i osoby doros┼ée;
9) komunikuje si─Ö z dzie─çmi i osobami doros┼éymi, wykorzystuj─ůc komunikaty
werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego
dziecka, grupy.
IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podj─Öcia nauki w szkole:
1) wyra┼╝a swoje rozumienie ┼Ťwiata, zjawisk i rzeczy znajduj─ůcych si─Ö w bliskim
otoczeniu za pomoc─ů komunikat├│w pozawerbalnych: ta┼äca, intencjonalnego
ruchu, gest├│w, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych,
konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;
2) wyra┼╝a swoje rozumienie ┼Ťwiata, zjawisk i rzeczy znajduj─ůcych si─Ö w bliskim
otoczeniu za pomoc─ů j─Özyka m├│wionego, pos┼éuguje si─Ö j─Özykiem polskim
w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie,
poprawnie wypowiada ciche i g┼éo┼Ťne d┼║wi─Öki mowy, rozr├│┼╝nia g┼éoski
na pocz─ůtku i ko┼äcu w wybranych prostych fonetycznie s┼éowach;
3) odr├│┼╝nia elementy ┼Ťwiata fikcji od realnej rzeczywisto┼Ťci; byty rzeczywiste od
medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;
4) rozpoznaje litery, kt├│rymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych
odkry─ç, odczytuje kr├│tkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie
napis├│w drukowanych dotycz─ůce tre┼Ťci znajduj─ůcych zastosowanie w codziennej
aktywno┼Ťci;
5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, obja┼Ťnia kolejno┼Ť─ç
zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe,
recytuje wierszyki, uk┼éada i rozwi─ůzuje zagadki;
6) wykonuje w┼éasne eksperymenty j─Özykowe, nadaje znaczenie czynno┼Ťciom,
nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie
swym do┼Ťwiadczeniom;
7) eksperymentuje rytmem, g┼éosem, d┼║wi─Ökami i ruchem, rozwijaj─ůc swoj─ů wyobra┼║ni─Ö
muzyczn─ů; s┼éucha, odtwarza i tworzy muzyk─Ö, ┼Ťpiewa piosenki, porusza
si─Ö przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np.
dynamiki, tempa i wysoko┼Ťci d┼║wi─Öku oraz wyra┼╝a j─ů ruchem, reaguje na sygna┼éy,
muzykuje z u┼╝yciem instrument├│w oraz innych ┼║r├│de┼é d┼║wi─Öku; ┼Ťpiewa
piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy
w zbiorowym muzykowaniu; wyra┼╝a emocje i zjawiska pozamuzyczne 
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
9
r├│┼╝nymi ┼Ťrodkami aktywno┼Ťci muzycznej; aktywnie s┼éucha muzyki; wykonuje
lub rozpoznaje melodie, piosenki i pie┼Ťni, np. wa┼╝ne dla wszystkich dzieci
w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczysto┼Ťci narodowych
(hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczysto┼Ťci np. Dnia
Babci i Dziadka, ┼Ťwi─Öta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu
słucha muzyki;
8) wykonuje w┼éasne eksperymenty graficzne farb─ů, kredk─ů, o┼é├│wkiem, mazakiem
itp., tworzy proste i z┼éo┼╝one znaki, nadaj─ůc im znaczenie, odkrywa
w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kre┼Ťli wybrane litery i cyfry na g┼éadkiej
kartce papieru, wyja┼Ťnia spos├│b powstania wykre┼Ťlonych, narysowanych lub
zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie
planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych
w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, okre┼Ťla kierunki i miejsca
na kartce papieru;
9) czyta obrazy, wyodr─Öbnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajduj─ůce
si─Ö w otoczeniu, wyja┼Ťnia ich znaczenie;
10) wymienia nazw─Ö swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe
(god┼éo, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole zwi─ůzane z regionami Polski
ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim,
orientuje si─Ö, ┼╝e Polska jest jednym z kraj├│w Unii Europejskiej;
11) wyra┼╝a ekspresj─Ö tw├│rcz─ů podczas czynno┼Ťci konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje
przestrze┼ä, nadaj─ůc znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom,
okre┼Ťla ich po┼éo┼╝enie, liczb─Ö, kszta┼ét, wielko┼Ť─ç, ci─Ö┼╝ar, por├│wnuje przedmioty
w swoim otoczeniu z uwagi na wybran─ů cech─Ö;
12) klasyfikuje przedmioty wed┼éug: wielko┼Ťci, kszta┼étu, koloru, przeznaczenia,
układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów
i tworzy w┼éasne, nadaj─ůc im znaczenie, rozr├│┼╝nia podstawowe figury geometryczne
(ko┼éo, kwadrat, tr├│jk─ůt, prostok─ůt);
13) eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru d┼éugo┼Ťci przedmiot├│w,
wykorzystuj─ůc np. d┼éo┼ä, stop─Ö, but;
14) okre┼Ťla kierunki i ustala po┼éo┼╝enie przedmiot├│w w stosunku do w┼éasnej osoby,
a tak┼╝e w stosunku do innych przedmiot├│w, rozr├│┼╝nia stron─Ö lew─ů i praw─ů;
15) przelicza elementy zbior├│w w czasie zabawy, prac porz─ůdkowych, ─çwicze┼ä
i wykonywania innych czynno┼Ťci, pos┼éuguje si─Ö liczebnikami g┼é├│wnymi i porz─ůdkowymi,
rozpoznaje cyfry oznaczaj─ůce liczby od 0 do 10, eksperymentuje
z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji
użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;
16) pos┼éuguje si─Ö w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynno┼Ťci poj─Öciami
dotycz─ůcymi nast─Öpstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem,
w tym nazwami p├│r roku, nazwami dni tygodnia i miesi─Öcy;
17) rozpoznaje modele monet i banknot├│w o niskich nomina┼éach, porz─ůdkuje je,
rozumie, do czego s┼éu┼╝─ů pieni─ůdze w gospodarstwie domowym;
18) pos┼éuguje si─Ö poj─Öciami dotycz─ůcymi zjawisk przyrodniczych, np. t─Öcza, deszcz,
burza, opadanie li┼Ťci z drzew, sezonowa w─Ödr├│wka ptak├│w, kwitnienie drzew,
zamarzanie wody, dotycz─ůcymi ┼╝ycia zwierz─ůt, ro┼Ťlin, ludzi w ┼Ťrodowisku przyrodniczym,
korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół
19) podejmuje samodzieln─ů aktywno┼Ť─ç poznawcz─ů np. ogl─ůdanie ksi─ů┼╝ek, zagospodarowywanie
przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie
z nowoczesnej technologii itd.;
20) wskazuje zawody wykonywane przez rodzic├│w i osoby z najbli┼╝szego otoczenia,
wyja┼Ťnia, czym zajmuje si─Ö osoba wykonuj─ůca dany zaw├│d;
21) rozumie bardzo proste polecenia w j─Özyku obcym nowo┼╝ytnym i reaguje
na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych,
konstrukcyjnych, teatralnych; u┼╝ywa wyraz├│w i zwrot├│w maj─ůcych znaczenie
dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynno┼Ťci; powtarza rymowanki
i proste wierszyki, ┼Ťpiewa piosenki w grupie; rozumie og├│lny sens kr├│tkich
historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy s─ů wspierane np. obrazkami, rekwizytami,
ruchem, mimik─ů, gestami;
22) reaguje na proste polecenie w j─Özyku mniejszo┼Ťci narodowej lub etnicznej,
u┼╝ywa wyraz├│w i zwrot├│w maj─ůcych znaczenie w zabawie i innych podejmowanych
czynno┼Ťciach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, ┼Ťpiewa piosenki;
rozumie og├│lny sens kr├│tkich historyjek opowiadanych lub czytanych
wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem; zna godło (symbol) swojej
wsp├│lnoty narodowej lub etnicznej;
23) reaguje na proste polecenie w j─Özyku regionalnym ÔÇô kaszubskim, u┼╝ywa wyraz├│w
i zwrot├│w maj─ůcych znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynno┼Ťciach:
powtarza rymowanki i proste wierszyki, ┼Ťpiewa piosenki; rozumie
og├│lny sens kr├│tkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np.
obrazkiem, rekwizytem, gestem, zna godło (symbol) swojej wspólnoty regionalnej
ÔÇô kaszubskiej.

Warunki i spos├│b realizacji
1. Zgodnie z zapisami dotycz─ůcymi zada┼ä przedszkola nauczyciele organizuj─ů zaj─Öcia
wspieraj─ůce rozw├│j dziecka. Wykorzystuj─ů do tego ka┼╝d─ů sytuacj─Ö i moment pobytu
dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zaj─Öcia kierowane i niekierowane. Wszystkie do-
┼Ťwiadczenia dzieci p┼éyn─ůce z organizacji pracy przedszkola s─ů efektem realizacji programu
wychowania przedszkolnego. Wa┼╝ne s─ů zatem zaj─Öcia kierowane, jak i czas
spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku,
uroczysto┼Ťci przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo wa┼╝na
jest samodzielna zabawa.
2. Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazuj─ů
na konieczno┼Ť─ç uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych,
których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno
w budynku przedszkola, jak i na ┼Ťwie┼╝ym powietrzu. Naturalna zabawa dziecka
wi─ů┼╝e si─Ö z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja
zaj─Ö─ç na ┼Ťwie┼╝ym powietrzu powinna by─ç elementem codziennej pracy
z dzieckiem w ka┼╝dej grupie wiekowej.
3. Nauczyciele, organizuj─ůc zaj─Öcia kierowane, bior─ů pod uwag─Ö mo┼╝liwo┼Ťci dzieci, ich
oczekiwania poznawcze i potrzeby wyra┼╝ania swoich stan├│w emocjonalnych, komunikacji
oraz ch─Öci zabawy. Wykorzystuj─ů ka┼╝d─ů naturalnie pojawiaj─ůc─ů si─Ö sytuacj─Ö
edukacyjn─ů prowadz─ůc─ů do osi─ůgni─Öcia dojrza┼éo┼Ťci szkolnej. Sytuacje edukacyjne 
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
11
wywo┼éane np. oczekiwaniem poznania liter skutkuj─ů zabawami w ich rozpoznawaniu.
Je┼╝eli dzieci w spos├│b naturalny s─ů zainteresowane zabawami prowadz─ůcymi
do ─çwicze┼ä czynno┼Ťci z┼éo┼╝onych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel
przygotowuje dzieci do wykonywania tych┼╝e czynno┼Ťci zgodnie z fizjologi─ů
i natur─ů pojawiania si─Ö tych┼╝e proces├│w.
4. Przedszkole jest miejscem, w kt├│rym poprzez zabaw─Ö dziecko poznaje alfabet liter
drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie
i jest najlepszym rozwi─ůzaniem metodycznym, kt├│re sprzyja jego rozwojowi. Zabawy
przygotowuj─ůce do nauki pisania liter prowadzi─ç powinny jedynie do optymalizacji
napi─Öcia mi─Ö┼Ťniowego, ─çwicze┼ä planowania ruchu przy kre┼Ťleniu znak├│w
o charakterze literopodobnym, ─çwicze┼ä czytania liniatury, wodzenia po ┼Ťladzie i zapisu
wybranego znaku graficznego. W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko
nie uczy si─Ö czynno┼Ťci z┼éo┼╝onych z udzia┼éem ca┼éej grupy, lecz przygotowuje si─Ö do
nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji.
5. Nauczyciele diagnozuj─ů, obserwuj─ů dzieci i tw├│rczo organizuj─ů przestrze┼ä ich rozwoju,
w┼é─ůczaj─ůc do zabaw i do┼Ťwiadcze┼ä przedszkolnych potencja┼é tkwi─ůcy w dzieciach
oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.
6. Wsp├│┼éczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniaj─ůcym si─Ö
otoczeniu, st─ůd przedszkole powinno sta─ç si─Ö miejscem, w kt├│rym dziecko otrzyma
pomoc w jego rozumieniu.
7. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia,
czyli powtarzaj─ůcych si─Ö systematycznie fazach, kt├│re pozwalaj─ů dziecku na stopniowe
zrozumienie poj─Öcia czasu i organizacji oraz daj─ů poczucie bezpiecze┼ästwa
i spokoju, zapewniaj─ůc mu zdrowy rozw├│j.
8. Pobyt w przedszkolu jest czasem wype┼énionym zabaw─ů, kt├│ra pod okiem specjalist├│w
tworzy pole do┼Ťwiadcze┼ä rozwojowych buduj─ůcych dojrza┼éo┼Ť─ç szkoln─ů. Nauczyciele
zwracaj─ů uwag─Ö na konieczno┼Ť─ç tworzenia stosownych nawyk├│w ruchowych
u dzieci, kt├│re b─Öd─ů niezb─Ödne, aby rozpocz─ů─ç nauk─Ö w szkole, a tak┼╝e na rol─Ö poznawania
wielozmys┼éowego. Szczeg├│lne znaczenie dla budowy dojrza┼éo┼Ťci szkolnej maj─ů
zaj─Öcia rytmiki, kt├│re powinny by─ç prowadzone w ka┼╝dej grupie wiekowej oraz gimnastyki,
ze szczeg├│lnym uwzgl─Ödnieniem ─çwicze┼ä zapobiegaj─ůcych wadom postawy.
9. Nauczyciele systematycznie informuj─ů rodzic├│w o post─Öpach w rozwoju ich dziecka,
zach─Öcaj─ů do wsp├│┼épracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz
opracowuj─ů diagnoz─Ö dojrza┼éo┼Ťci szkolnej dla tych dzieci, kt├│re w danym roku maj─ů
rozpocz─ů─ç nauk─Ö w szkole.
10. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno
by─ç w┼é─ůczone w r├│┼╝ne dzia┼éania realizowane w ramach programu wychowania
przedszkolnego i powinno odbywa─ç si─Ö przede wszystkim w formie zabawy. Nale┼╝y
stworzy─ç warunki umo┼╝liwiaj─ůce dzieciom os┼éuchanie si─Ö z j─Özykiem obcym w r├│┼╝-
nych sytuacjach ┼╝ycia codziennego. Mo┼╝e to zosta─ç zrealizowane m.in. poprzez kierowanie
do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć
i zabaw, wsp├│ln─ů lektur─Ö ksi─ů┼╝eczek dla dzieci w j─Özyku obcym, w┼é─ůczanie do zaj─Ö─ç
rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych
w j─Özyku obcym. Nauczyciel prowadz─ůcy zaj─Öcia z dzie─çmi powinien wykorzysta─ç
naturalne sytuacje wynikaj─ůce ze swobodnej zabawy dzieci, aby powt├│rzy─ç lub zastosowa─ç
w dalszej zabawie poznane przez dzieci s┼éowa lub zwroty. 
Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem
12
Dokonuj─ůc wyboru j─Özyka obcego nowo┼╝ytnego, do pos┼éugiwania si─Ö kt├│rym b─Öd─ů
przygotowywane dzieci ucz─Öszczaj─ůce do przedszkola lub innej formy wychowania
przedszkolnego, nale┼╝y bra─ç pod uwag─Ö, jaki j─Özyk obcy nowo┼╝ytny jest nauczany
w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.
11. Aran┼╝acja przestrzeni wp┼éywa na aktywno┼Ť─ç wychowank├│w, dlatego proponuje si─Ö
takie jej zagospodarowanie, kt├│re pozwoli dzieciom na podejmowanie r├│┼╝norodnych
form dzia┼éania. Wskazane jest zorganizowanie sta┼éych i czasowych k─ůcik├│w zainteresowa┼ä.
Jako sta┼ée proponuje si─Ö k─ůciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny,
przyrodniczy. Jako czasowe proponuje si─Ö k─ůciki zwi─ůzane z realizowan─ů tematyk─ů,
┼Ťwi─Ötami okoliczno┼Ťciowymi, specyfik─ů pracy przedszkola.
12. Elementem przestrzeni s─ů tak┼╝e zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane
w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk
oraz zachodz─ůcych proces├│w, utrwalania zdobytej wiedzy i umiej─Ötno┼Ťci, inspirowania
do prowadzenia własnych eksperymentów. Istotne jest, aby każde dziecko
mia┼éo mo┼╝liwo┼Ť─ç korzystania z nich bez nieuzasadnionych ogranicze┼ä czasowych.
13. Elementem przestrzeni w przedszkolu s─ů odpowiednio wyposa┼╝one miejsca przeznaczone
na odpoczynek dzieci (le┼╝ak, materac, mata, poduszka), jak r├│wnie┼╝ elementy
wyposa┼╝enia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
14. Estetyczna aranżacja wnętrz umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne
ich spo┼╝ywanie po┼é─ůczone z nauk─ů pos┼éugiwania si─Ö sztu─çcami), a tak┼╝e mo┼╝liwo┼Ť─ç
wybierania potraw przez dzieci (walory od┼╝ywcze i zdrowotne produkt├│w),
a nawet ich komponowania.
15. Aran┼╝acja wn─Ötrz umo┼╝liwia dzieciom podejmowanie prac porz─ůdkowych, np.
po i przed posi┼ékami, po zako┼äczonej zabawie, przed wyj┼Ťciem na spacer.

Facebook Likebox Slider

´╗┐